+420 792 377 602
Všeobecné obchodné podmienky
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Provozovatel fitness centra eMfit fitness pro ženy, Martina Pustowková, se sídlem Kojkovice 20, Třinec 739 61,
IČ0:7173296, e-mail: recepce@emfit.cz., tel.: 792377602, vydává tyto obchodní podmínky
(dále jen „Obchodní podmínky“):
I. Úvodní ustanovení
1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží a služeb nabízených eMfit a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti fitcentra a jeho zákazníků
2. Zákazník je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami.(jak je specifikován níže), které jsou uvedeny na internetových stránkách a současně na recepci fitness centra eMfit.
II. Prodej zboží a služeb v obchodních prostorech fitness centra eMfit
1. Aktuální nabídka zboží a služeb fitness centra eMfit, včetně cen za dané služby a zboží, je k dispozici v prostorech fitness centra eMfit na adrese: eMfit fitness pro ženy, Kojkovice 20, 73961, Třinec.
2. Fitness centrum může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. O těchto dalších podmínkách bude zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován.
3. Prostřednictvím zákaznické karty lze využít i další formy úhrady za služby, a to hotovost, benefit program (Multisport), podmínky využívání těchto benefitů se stanovuji aktuálně a zveřejňuj v prostorech fitness centra a na webových stránkách. Zákazník je povinen splnit podmínky stanovené fitness centra pro čerpání benefitů (např. zřízení zákaznického účtu).
4. Zboží a služby lze zákazníkovi prodat také bez použití zákaznické karty, resp. zřízení zákaznického účtu, tedy na tzv. anonymní účet, v takovém případě jsou služby poskytovány v základní ceně a je možné využít pouze ty způsoby úhrady, které si určuje fitness centrum.
III. Zákaznický účet, členství, permanentka
1.Zákazník si zřizuje u fitness centra zákaznický účet. Zákaznický účet bude zákazníkovi zřízen po vyplnění registračního formuláře, a to s ohledem na povinná pole. Zákaznický účet – registraci lze také zřídit online potvrzením aktivačního e-mailu. Fitness centrum dále umožňuje Zákazníkovi využívat svůj zákaznický účet k nákupu členství, tedy časové permanentky, která umožňuje Zákazníkovi využívání služeb fitness centra po určitou časovou hranici za konkrétně vytvořených podmínek (např. roční, půlroční a měsíční permanentka do fitness apod.).
Fitness centrum může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. Dále fitness centrum může vyloučit některé z forem úhrady za služby. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu, kde si lze ověřit platnost členství nebo se může Zákazník informovat také v centru, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu. Fitness centrum zasílá automaticky na e-mail Zákazníka s předstihem 14 dnů informační e-mail o konci platnosti členství. Zakoupenou permanentku je Zákazník povinen vyčerpat do stanoveného data platnosti, které je Zákazníkovi sděleno při nákupu permanentky. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost permanentky.
Platnost permanentky není možné prodloužit. Ve výjimečných případech na základě písemné žádosti klienta na e-mai: recepce@emfit.cz s odůvodněním a prokázáním vážného důvodu může být platnost permanentky prodloužena. Zákazník má možnost vstupovat na svůj zákaznický účet přes webové rozhraní na adrese: www.emfit.cz. Po přihlášení, které se uskuteční zadáním platného uživatelského jména a hesla, má Zákazník možnost rezervovat danou lekci. Dále je možné v zákaznickém účtu přes webové rozhraní administrovat zadané kontaktní údaje. Jestliže bude mít Zákazník jakékoli problémy s přihlášením na svůj zákaznický účet či s rezervací, informuje o této skutečnosti bezodkladně recepci fitness centra eMfit.
IV. Zákaznický identifikátor
1. Po zřízení zákaznického účtu bude Zákazníkovi předána zákaznická karta, která slouží jako identifikátor k zákaznickému účtu. Zákaznická karta může být přiřazena pouze k pojmenovanému účtu, se kterým může disponovat výlučně osoba uvedená jako majitel této karty. Zákaznická karta bude Zákazníkovi vystavena oproti poplatku 100,- Kč (vč. DPH). Fitness centrum má právo požadovat náhradu škody v případě poškození zákaznické karty.
2. V případě ztráty/odcizení zákaznické karty je Zákazník povinen co nejdříve kontaktovat fitness centrum, aby tuto kartu zablokovala. Fitness centrum neodpovídá za případné škody, které Zákazníkovi z důvodu ztráty/odcizení zákaznické karty vzniknou.
V. Nákup služeb prostřednictvím přímé úhrady od zaměstnavatele
1. Fitness centrum umožňuje zákazníkům nákup služeb také přímou úhradou za služby, poskytovanou zaměstnavatelem, na základě vystavené faktury. Konkrétní podmínky pro využití služeb stanoví fitness centrum.
O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován.
VI. Rezervace
1. Zákazník si může rezervovat aktivity fitness centra (dále jen „Rezervace“), pokud má u fitness centra zřízen zákaznický účet.
2. Rezervaci je možné učinit osobně na recepci fitness centra nebo na tel. Čísle: +420 732 377 602
3. Rezervace se považuje za závaznou objednávku dané služby.
4. Fitness centrum stanoví storno poplatky u všech lekcí stejně. Tj. Když rezervaci zrušíme 24 hod a méně platí zákazník 40kč. Při zrušení rezervace 12 hod dopředu platí zákazník 60kč. A při zrušení rezervace méně jak 6 hodin platí zákazník 80kč. Při nezrušení rezervace zákazník uhradí poplatek v plné výši.
Rezervaci jde zrušit online nebo telefonicky.
Storno poplatek bude požadován v hotovosti při další návštěvě fitness centra.
VII. Ochrana osobních údajů
1.Při zpracování osobních údajů se fitness centra řídí nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které je účinné od 25. 5. 2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.
VIII. Závěrečná ustanovení
1. Tyto Obchodní podmínky fitness centra jsou účinné od 5. 11. 2019 a jsou k dispozici na recepci a na internetových stránkách fitness centra. Martina Pustowková Tel.: +420 792 377 602 Email: recepce@emfit.cz Web: www.emfit.cz